Affaldshåndtering


Affaldshåndtering


Affald kommer al menneskelig aktivitet og vokser med vækst i økonomi. Bortskaffelse af affald er vigtigt for at opretholde renlighed og befolkningens sundhed.

Affald kan forårsage vand og luftforurening. Nedbrydning af affald frigiver farlige gasser, som kan påvirke luftveje. Hvis vandområder er forurenet med affald, kan lokalbefolkningen blive påvirket af vandbårne sygdomme. Affald der ikke indsamles, ligger hen i byer og natur og giver et dårlig og ofte lugtende miljø.

Affaldshåndtering kan være meget komplekse, der involverer adskillige indsamlingsbiler og forskellige indsamlingspunkter afhængig af mængde og typer af affald. Effektive indsamlingsruter sparer penge på biler og arbejdskraft.

Ingeniører i Q2 er trænet i logisk planlægningsfærdigheder samt viden og forståelse for at udvikle affaldsstrategi og planlægning, der omfatter logistik og ruteplanlægning. Vores erfaring på området giver os mulighed for at levere omfattende teknisk rådgivning om forskellige aspekter af affaldshåndtering. Holdet er i stand til at yde omfattende rådgivning om affaldstyper, herunder husholdnings affald, mad affald, industrielt affald og affald fra landbrug.