Vedvarende energi


Vedvarende energi


Vedvarende energi er energi, som kommer fra vedvarende kilder, altså kilder som inden for menneskes levetid er uudtømmelige. Ved hjælp af vores ekspertise inden for ingeniørteknologi leverer vi vedvarende energiløsninger, der bidrager til bæredygtig udvikling for en stadigt voksende befolkning.

El-produktion

Ingeniørerne i Q2 har mere end 30 års erfaring i samproduktion af el og varme. Vores erfaring omfatter planlægning og rådgivning med udarbejdelse af udbudsmaterialer herunder kontraktstyring, samt gennemførelse af totalentrepriser. Brændstoffet til anlæggene har været naturgas, biogas, slam gas og lossepladsgas. I alle tilfælde er anlæggene blevet skræddersyet til den aktuelle situation.

Q2 har erfaring med forskellige fabrikater af gasmotorer og har med succes installeret og idriftsat gasmotorer til elproduktion formål. Disse omfatter projekter registreret under Feed-In Tariff (FiT) ordninger, som sælger strøm produceret til det nationale net.

CO2-anlæg

Biogas består af ca. 60% metan og 40% CO2. I forbindelse med større biogasanlæg kan det betale sig at udvinde CO2, som efter rengøring kan bruges i industrier og til kulsyreholdige drikkevarer.

CO2 er almindeligt kendt for at være den største bidragyder til drivhuseffekten, og det er af almen interesse at mindske emissionerne.

Et CO2 indvindingsanlæg kan rense CO2’en fra biogasanlægget og dermed reducere CO2-udledningerne, samtidig med at energiforbruget ved traditionel indvinding af CO2 spares.

Ingeniører i Q2 har været involveret i opbygningen af nogle af de første CO2-anlæg i verden.